De portal van de Centrale Eindtoets is niet meer beschikbaar. In het schooljaar 2022-2023 werd de Centrale Eindtoets voor het laatst afgenomen.

Schoolrapportages Centrale Eindtoets

Wilt u schoolrapportages opvragen van de afgelopen drie schooljaren? Dan kunt u een e-mail sturen naar helpdeskfacet@duo.nl. Vermeld in uw verzoek uw BRIN-nummer/instellingscode (bijv. 00AA), schoolnaam en het jaartal van de rapportage. Het is niet mogelijk om leerlingrapportages op te vragen.

Doorstroomtoets

Heeft u vragen over de doorstroomtoets die vanaf schooljaar 2023-2024 wordt afgenomen? Kijkt u dan op Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets.